Verkstäder

FREDAG 27.8.2021

ForskningKörMixturOrgelSång
10.00-10.45Musical ability and musicians
Tuire Kuusi
Choir conducting at the Sibelius Academy
Jani Sivén
Nya psalmer i Norden 2000-2020
NordHymn
Orgel för barn
Davidsson, Liinason, Kristiansen, Kujala, Ulvedalen
Kyrko-musikernas sångunder-visning vid Sibelius-Akademin
Petteri Salomaa
10.45-11.30Gregorian chant and wellbeing
Hilkka-Liisa Vuori
Method for studying conducting technique  and expression
Jani Sivén
Nya psalmer i Norden 2000-2020
Nordhymn
Orgel för barn
Davidsson, Liinason, Kristiansen, Kujala, Ulvedalen
Kyrko-musikernas sångunder-visning vid Sibelius-Akademin
Petteri Salomaa
12.00Lunchmusik
Studerande vid Sibelius-Akademin
14.30-16.00Hymnplay
Sirkku Rintamäki
PlayFully – Body, Rhythm, Improvi-sation
Merzi Rajala
Passions-psalmer av Hallgrimur 
Petursson
Hymnplay
Sirkku Rintamäki
14.30-15.15
Killar i kör
15.15-16.00
Nordsamisk koralbok

LÖRDAG 28.8.2021

ForskningKörMixturOrgelSång
10.00-10.45A church musician at work between profane and divine
Kaija Huhtanen
Handbell
o´clock
Vivo handbell ensemble
Ny nordisk sakral körmusikUndervis-ningen i liturgisk musik 
vid Sibelius-Akademin
Juhani Haapasalo 71
Maria Sirén
Minna Raassina
10.45-11.30Kantorns yrkes-identitet
Anna Helenius
Handbell
o´clock
Vivo handbell ensemble
Ny nordisk sakral körmusikUndervis-ningen i liturgisk musik 
vid Sibelius-Akademin
Juhani Haapasalo 71
Maria Sirén
Minna Raassina
12.00Lunchmusik
Ahlberg
Hätönen
Kiiskinen
Malmgren
Lunchmusik
Vivo handklock-ensemble
14.00-15.00“The Hymns of My Life”
Riitta Jukkola
Jam Session med
Merzi Rajala
Vid livets gräns
Anna Brummer
Helena Ryti
Undervis-ningen i liturgisk musik 
vid Sibelius-Akademin –
Postludium
15.00-16.00Vär(l)den och det lokala i musicer-ande 
i kyrkan
Jan Hellberg
Meet the composer
Jaakko Mäntyjärvi

Vid livets gräns
Anna Brummer
Helena Ryti
The new Musiikkitalo concert organ
Olli Porthan
Kaisa Näreranta