Sång

SÅNGVERKSTAD

Glashörnan – Huvudfoajén – Musikhuset
50 platser

_____________________________________________________________________________

FREDAG 27.8.2021

_____________________________________________________________________________

10.00-11.30

Sångundervisningen för kyrkomusikstuderanden vid Sibelius-Akademin – presentation och demonstration

Petteri Salomaa, professor

Petteri Salomaa är professor i sång vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Han har en omfattande karriär som opera- och konsertsångare såväl i hemlandet som utomlands. Han framträder också inom ramen för sina klassiska konsertprogram med en synnerligen bred repertoar kyrkomusik. I den här verkstaden presenterar han inledningsvis sångundervisningen för kyrkomusikstuderande vid Sibelius-Akademin. Han ger även en demonstration på sångundervisningen och arbetar här med kyrklig bruksmusik som representerar olika stilar.


14.30-15.15

Killar i kör 

Joakim Olsson Kruse

– att skapa sångmiljöer (i kyrkan) för pojkar

I boken ”Killar i kör” har Joakim samlat många års erfarenheter kring att arbeta med pojkar och unga män och klassisk körsång, i en församling med fokus på gudstjänst. Joakim är körledare och organist i Västerås domkyrka.


15.15-16.00

Nordsamisk koralbok

Johan Máhtte Skum & Kristian Paulsen

Notation och sats i nordsamisk kyrkomusik

En beskrivning av arbetet med en koralbok till den nordsamiska psalmboken Sálbmagirji 1870/1928/Verbum 1996 (SG) og Sálbmagirji II, Verbum 2005 (SGII), som används i den norska kyrkan. Samisk kyrkomusik har en säregen estetik och är starkt präglad av jojk. Hur kan en koralbok hjälpa organister och kantorer till att lyfta fram den traditionella nordsamiska psalmsången? Hur noterar man föruttagningar, kvarttoner, tempin, lokala varianter och utförandepraxis?

Johan Máhtte Skum, rådgiver i Samisk kirkeråd 
Kristian Paulsen, kantor i Ullsfjord

_____________________________________________________________________________

LÖRDAG 28.8.2021

_____________________________________________________________________________


10.00-11.30

Juhani Haapasalo 71

Tie vie, pyhä kantaa

Minna Raassina, sång
Maria Sirén,
sång
Jukka Pietilä,
konferencier

Juhani Haapasalos sångsvit Tie vie, pyhä kantaa till texter av biskop emeritus Irja Askola presenteras av tonsättaren själv och framförs av sångerskorna Maria Sirén och Minna Raassina. Konferencier är Cantor-sällskapets ordförande Jukka Pietilä.

I samarbete med Cantor-sällskapet.


12.00

Lunchmusik

Lunchmusik med handklockensemblen Vivo

Klicka på bilden ovan för att bläddra i sångbroschyren


Sibelius-Akademin

Vi tackar konstuniversitetets Sibelius-Akademin för ett gott samarbete