PB-Collective

PACEM – JAZZ MASS

TORSTAI – TORSDAG – THURSDAY 10.9.2020

20.00

Mikael Agricola kyrka – Mikael Agricolan kirkko – Mikael Agricola Church

PB-COLLECTIVE
Markus Lajunen, blåsinstrument – puhaltimet – wind instruments
Panu Korhonen, piano
Ilona Rimpilä, bas – basso – bass
Esko Turpeinen, trummor – rummut – drums
SÅNGKVARTETT – LAULUKVARTETTI – SINGING QUARTET
Anne Federley, Piia Laasonen, Mikko Miettinen & Juho-Kusti Väätäinen

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

PACEM

Pekka Björninens jazzmässa lever och andas
PACEM-mässan består av musikern, kantorn Pekka Björninens (1954-2018) komponerade jazzmässahelhet och av hans psalmarrangemang.
I mässdelarna och i psalmarren kan man höra, förutom traditionell jazz, även nordiska jazztongångar. Björninen antydde själv att jazzarrangemangen tillför mässam luftighet, lätthet och glädje. Musiken lever och andas på ett annat sätt än den traditionella kyrkomusiken. 

För musiken svarar den skickliga och mångsidiga gruppen PB-Collective som har samarbetat med Pekka Björninen i olika produktionen och tillställningar. Mässan fick sitt uruppförande i maj 2001 i Jyväskylä som ligger i mitten av Finland. Pekka hade gjort jazzarrangemang på mässan psalmer och hela församlingen sjöng med. Pekka hade även komponerat nya musik till Kyrie, Gloria och Sanctus och dessa framfördes av en kvartett men instrumentalbeledsagning. Agnus dei och Credo komponerade han senare och den sista satsen, Pacem, fick sin slutliga form så sent som i augusti 2018.

Pekka Björnisen jazzmessu elää ja hengittää
PACEM-messu koostuu muusikko, kanttori Pekka Björnisen (1954 – 2018) säveltämästä jazzmessukokonaisuudesta sekä hänen tekemistään virsisovituksista. 
Messun osissa ja virsisovituksissa soivat perinteisen jazzin lisäksi myös pohjoismaiset jazzsävyt. Björninen kuvaili, että jazzsovitukset tuovat messuun ilmavuutta, keveyttä ja iloa. Musiikki elää ja hengittää eri tavalla kuin perinteinen kirkkomusiikki. 

Musiikista vastaa taitava ja monipuolinen PB-Collective yhtye, jonka jäsenet ovat tehneet yhteistyötä Pekka Björnisen kanssa erilaisissa produktioissa ja tilaisuuksissa. Jazzmessua vietettiin ensimmäisen kerran Jyväskylän Kaupunginkirkossa 13.5.2001. Pekka Björninen oli tehnyt messun virsiin jazzhenkisiä sovituksia, joita koko seurakunta saattoi laulaa yhdessä. Björninen oli säveltänyt myös perinteiset messun osat: Kyrie, Gloria ja Sanctus, jotka messussa lauloi laulukvartetti soitinyhtyeen säestyksellä. Agnus dei ja Credo sävellettiin ja sovitettiin myöhemmin. Viimeinen osa, Pacem, sai lopullisen muotonsa vasta elokuussa 2018.