Orgel

ORGELVERKSTAD

ORGANO-salen – Musikhuset
140 platser

_____________________________________________________________________________

FREDAG 27.8.2021

_____________________________________________________________________________

10.00-11.30

Orgel för barn 

Hans Davidsson, Sverige
Katrine Immerkjaer Kristiansen
, Danmark
Susanne Kujala
, Finland
Jon Liinason
, Sverige
Bjørn
Vidar Ulvedalen, Norge


12.00

Lunchmusik

Studerande från Konstuniversitetets Sibelius-Akademin 


14.30-16.00

Hymnplay – Psalmspel

Sirkku Rintamäki

A Voyage of discovery into the soul of the hymn – approaches to affect-based hymnal practice

Vad är en psalm? I hurudana färger, rörelser, toner, utrymmen uppstår psalmen när den skapas tillsammans? Sirkku Rintamäki verkar som kantor och barnkörslärare och arbetar som bäst på en konstnärlig doktorsexamen i kyrkomusik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademin. Psalmspelet introduceras av Sirkku Rintamäen tillsammans med Elsa Sihvola, Mirja Ilkka, Jarmo Julkunen och Hanna Autio.


_____________________________________________________________________________

LÖRDAG 28.8.2021

_____________________________________________________________________________

10.00-11.30

Undervisningen i liturgisk musik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademin

Liisa Ahlberg
Anne Hätönen
Timo Kiiskinen
Markus Malmgren

– ackompanjemang, musicerande tillsammans, improvisation, arrangemang och musikledning

Under åtskilliga år har man i undervisningen av liturgisk musik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademin fokuserat på konsten att anpassa och nyttja musiken. Till exempel att ackompanjera är inte enbart att harmonisera utan ofta även att arrangera musiken och leda den. 

Vilka personliga färdigheter behöver man och på vilka sätt kan man nyttja dem?

Fyra av Konstuniversitetets Sibelius-Akademins lärare i liturgisk musik och improvisation – Liisa Ahlberg, Anne Hätönen, Timo Kiiskinen och Markus Malmgren – presenterar dagens undervisningsmetoder och olika sätt att göra liturgisk musik.


12.00

Lunchmusik

Psalmen lever

Sjung och lyssna till bekanta psalmer förverkligade på olika sätt!

Liisa Ahlberg
Anne Hätönen
Timo Kiiskinen
Markus Malmgren


14.00-15.00

Undervisningen i liturgisk musik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademin

Liisa Ahlberg
Anne Hätönen
Timo Kiiskinen
Markus Malmgren

Ett avslutande diskussionstillfälle kring den liturgiska musiken och dess förverkligande + postludium


15.00-16.00

Musikhusets nya konsertorgel

Olli Porthan, professor
Kaisa Näreranta,
projektledare

En presentation av den nya Rieger-orgeln i Musikhusets konsertsal


Klicka på bilden ovan för att bläddra i orgelbroschyren


Sibelius-Akademin

Vi tackar konstuniversitetets Sibelius-Akademin för ett gott samarbete