Orgel – Urut – Organ

NORDISK ORGEL

TORSDAG – TORSTAI – THURSDAY 10.9.2020

22.30

Helsingfors domkyrka – Helsingin tuomiokirkko – Helsinki Cathedral

MORTEN LADEHOFF, orgel – urut – organ
SANTERI SIIMES, orgel – urut – organ

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

Morten Ladehoff kommer från Danmark och är utexaminerad som både organist och komponist från konservatoriet i Aarhus. Han debuterade från solistklassen år 2004 efter studier under ledning av Frode Stengaard (Århus), Ludger Lohmann (Stuttgart) och Hans-Ola Ericsson (Piteå). Hans kompositioner har beställts och framförts av åtskilliga musiker och ensembler i hemlandet och utomland. Han har även vunnit flera pris och nått finalplats i ett flertal internationella orgeltävlingar, bl a i Heidelberg år 2011 samt i den ansedda improvisationstävlingen i Haarlem år 2014. Till vardags arbetar Morten som organist i Skive kyrka och undervisar vid konservatoriet i Aarhus.

Morten Ladehoff tulee Tanskasta ja on valmistunut sekä urkuriksi että säveltäjäksi Århusin konservatoriosta.  Hän piti solistiluokan ensikonserttinsa vuonna 2004 opiskeltuaan Frode Stengaardin (Århus), Ludger Lohmannin (Stuttgart) ja Hans-Ola Ericssonin (Piitime) johdolla. Lukuisat muusikot ja yhtyeet ovat tilanneet hänen sävellyksiään ja esittäneet niitä kotimaassa ja ulkomailla. Morten voitti Holmboen sävellyskilpailun vuonna 2006. Hän on myös voittanut monia palkintoja ja yltänyt finaalipaikalle useissa kansainvälisissä urkukilpailuissa, mm. Heidelbergissa vuonna 2011 sekä arvostetussa improvisaatiokilpailussa Haarlemissa vuonna 2014. Päivätyönään Morten toimii urkurina Skiven kirkossa ja opettaa Århusin konservatoriossa.

_____________________________________________________________________________

Santeri Siimes från Finland studerade orgel och piano vid Sibelius-Akademin under ledning av Harri Viitanen, Meri Louhos och Carlos Juris. Santeris repertoar är varierande, allt från tidig musik till nutida musik, men han har ägnat sig särskilt åt 1800- och 1900-talens franska orgelmusik. Han har konserterat förutom i Finland även i Frankrike, Sverige, Portugal, Spanien, Italien och Vatikanen. Som tonsättare är Santeri självlärd. Hans produktion omfattar drygt 140 verk, bl a tolv orgelsymfonier och andra soloverk för orgel, piano, cembalo, gitarr och flöjt samt kammar-, orkester- och vokalmusik. År 2011 vann hans Trois études andra pris i den internationella Aristide Cavaillé-Coll -kompositionstävlingen i Frankrike. Kompositionsbeställningar har han erhållit från Finland, Spanien och Förenta staterna.

Santeri Siimes Suomesta opiskeli urkujen- ja pianonsoittoa Sibelius-Akatemiassa opettajinaan mm. Harri Viitanen, Meri Louhos ja Carlos Juris. Santerin ohjelmisto ulottuu vanhasta musiikista nykymusiikkiin, mutta hän on omistautunut erityisesti 1800- ja 1900-lukujen ranskalaisen koulukunnan urkumusiikin esittämiseen. Hän on esiintynyt eri puolilla Suomea sekä Ranskassa, Ruotsissa, Portugalissa, Espanjassa, Italiassa ja Vatikaanissa. Säveltäjänä Santeri on itseoppinut. Hänen tuotantonsa käsittää mm. kaksitoista urkusinfoniaa ynnä muita soolosoitinteoksia uruille, pianolle, cembalolle, kitaralle ja huilulle sekä kamari-, orkesteri- ja vokaalimusiikkia, yhteensä runsaat 140 teosta. Vuonna 2011 Santerin teos Trois études voitti toisen palkinnon kansainvälisessä Aristide Cavaillé-Coll -sävellyskilpailussa Ranskassa. Sävellystilauksia hän on vastaanottanut Suomesta, Espanjasta ja Yhdysvalloista.