Orgel – Urut – Organ

VINTERORGEL

LÖRDAG – LAUANTAI – SATURDAY 12.9.2020

12.00

Gamla kyrkan – Vanha kirkko – The Old Church

Maria Säfsten, orgel – urut – organ

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

VINTERORGEL

Stefan Säfsten 1955-
Erik Axel Karlfeldt 1864-1931

I Ditt tempel är mörkt

II Det dagas ånyo

III Nu höves ej lövens lösa lek

IV Drag an registren

V Tungt trampar Eol

VI Du höga orgelverk

VII En enda ton

VIII En fimbulnatt

IX Jag vill höra i fastlagskoral

X Av musikanter ett brokigt band

_____________________________________________________________________________

Vinterorgel

Vinterorgel skrevs under ett par veckor i juli månad 2014. Jag skrev detta stycke för att kororgeln i Klosters kyrka, Eskilstuna 10-årsjubilerade i oktober samma år. Det var dessutom 150 år sedan Erik Axel Karlfeldt föddes. Det passade bra att kombinera dessa två jubilarer och skriva detta orgelstycke. 1931 fick Karlfeldt postumt Nobelpriset i litteratur. Vinterorgel är en dikt i 10 strofer av E A Karlfeldt som tidsmässigt sträcker sig från Alla helgon 1:a november till Marie bebådelses dag den 25 mars. 

Då verserna har väldigt olika karaktär har jag försökt att spegla detta. När jag började skriva hamnade jag snabbt i ett tonspråk som blev ganska folkligt och mycket av musiken är skriven i en slags dalaton. Det kändes ofrånkomligt. Karlfeldt är ju från södra Dalarna.  Språket i dikten är inte lättillgängligt så det blev mycket funderande över vad han egentligen menade. Karlfeldt måste ha varit musikkunnig eller i alla fall haft en del kunskaper om instrumentet orgel. Han använder en hel del termer som inte är självklara om man inte är insatt i hur en orgel fungerar. Detta stycke är ju egentligen specialskrivet för Klosterorgelns disposition för att visa på det speciella med just den orgelns stämmor. Men självklart går den att spela på andra orglar men som i alla andra musikstycken så skiljer sig uttrycket en del beroende på vilket instrument det spelas på.

Något om de 10 satserna:

Ditt tempel är mörkt
Här har jag tagit fasta på Allhelgonadag och låtit hymnen Sv.ps 169 A I himmelen, ljuda hela tiden. Dock kan den vara lite svår att upptäcka då den utgör själva baslinjen. Tydligare är då den dalainspirerade melodi som tas över av ”Den blomstertid” Sv ps. 199 som i slutet övergår i en slags dödsryckning för att sluta i moll. Växandets tid är slut och nu börjar vintern.

Det dagas ånyo
Karlfeldt skriver i sin dikt: ”I frostiga kvällar skönjs en arkad med pipor av silver i glittrande rad”. Ett ostinato i basen får fungera som pipor i rad. Ett piggt tema i diskanten får visa på diktens ”det klarnar så vitt, det blånar så vasst”. En stillsammare mittendel alluderar på ”nu reser vintern sitt orgelhus ur mörker och grus. Det finns ett slags stolt uppvaknande i denna strof. 

Nu höves ej lövens lösa lek
Två  lekfulla dalamotiv ”leker” med varandra trots att ”lövens lösa lek ej mer höves”. Musiken växer och blir mer och mer komplex och slutar i ett Maestoso. Vi tågar in i advent då Jesus i triumf rider in i Jerusalem! ”Cecilia stämmer sitt instrument till Guds advent” Jag ser framför mig en grupp med fiolspelemän. 

Drag an registren
Återigen ett lekfullt tema! ”Stäm upp för din konung du stämmornas mö”. Lite harmoniskt skruvat för att öka på det himmelskt ogripbara. 

Tungt trampar Eol
Eol är vindarnas gud. Man kan höra hur han trampar tungt i basgången som går igenom hela satsen. Den svävande Voix celesten blåser. Horn av bly, dvs starka orgelpipor smattrar som fanfarer i en duett med herdens flöjt.

Du höga orgverk
En stark högtidlig orgel samlar församlingens mångfald till gudstjänst.  I mitten spelas ett kontrasterande kort och milt tema, upprepas i sekvenser som i en ständigt återkommande bön. 

En enda ton
Det är skymning. Lamporna dvs stjärnorna tänds på himlavalvet. En försiktig Oboe-stämma inleder denna sats för att sen fyllas på med en andra stämma i mellanregistret och sedan också ytterligare en stämma i basen. Kontrapunkten får flöda fritt ett tag. I slutet går stämmorna bort en efter en och slutar med samma ensamma oboe som i början. Som ”En enda ton, en glasigt klar och underbar”.

En fimbulnatt
Gnistrande kallt och farligt. Basunen skallar, ekar fälls av blåsten. ”Stämmor dansa i vild mixtur som rykande ur”. Dock har jag valt att inte ha med mixturer för att på det sättet få en kärvare och kallare klangfärg. För övrigt fullt verk. 

Jag vill höra i fastlagskoral
Så har vi då kommit fram till fastan. Mjuka stråkstämmor och flöjtstämmor får peka på det återhållsamma. Ett preludium leder fram till Sv.ps 135 Se vi gå upp till Jerusalem

Av musikanter ett brokigt band
Nu är det vår! Marie bebådelsedag den 25 mars. Jag kunde ju inte låta bli att tolka det som att en skara mänskliga musikanter tågar genom landet och förgyller allas vår tillvaro. Karlfeldt menade förstås flyttfåglarna. Och visst är det väl så att alla dessa fåglar som på våren är så i farten med att kvittra också gläder oss människor. Men vi musiker får väl göra vad vi kan! På våren får naturen (och vi människor) nytt liv och nytt hopp. Musiken börjar med samma tema som i den sjunde satsen, med en enda stämma som sedan övergår till en festlig marsch som sätter punkt för vintern.

Stefan Säfsten

_____________________________________________________________________________

Stefan Säfsten är kyrkomusiker i Vårfruberga-Härads församling och en frilansande musiker, tonsättare och dirigent. Musicerar gärna i så olika konstellationer och stilar som möjligt och därför präglas hans musikskapande också av genre-överskridande verk. Stefan komponerar aktivt och han har de senaste åren komponerat för bl a kör, orgel, soloröst och saxofonkvartett.

_____________________________________________________________________________

Maria Säfsten är organist i Västerås pastorat. Hon studerade vid bl a Kungliga Musikhögskolan under ledning av Ralph Gustafsson, Torvald Torén och Anders Bondeman. Maria har även studerat för Naji Hakim, Paris. Bland stipendier som tilldelats Maria kan nämnas Agne Bäckström stipendiet, Musik vid Siljan 1994, Kulturstipendiet i Avesta kommun, Årets Yrkeskvinna i Örebro län 2000 och Pro Fide et Christianismos. Hon har även fått utlandsstipendium vilket resulterat i studier för professor Margaret Phillips. Hösten 2017 släppte Maria sin solo-CD för orgel, Te Deum, på Nosag Records.

_____________________________________________________________________________