Orgel – Urut – Organ

ORGELMARATON –
URKUMARATON –
ORGAN MARATHON

FREDAG – PERJANTAI – FRIDAY 11.9.2020

18.30-22.00

Berghälls kyrka – Kallion kirkko – The Kallio Church

Anders Börjesson, Sverige – Ruotsi – Sweden
Hannah Marie Carding, Norge – Norja – Norway
Markku Hietaharju, Finland – Suomi
Jaana Ikonen, Finland – Suomi
Morten Ladehoff, Danmark – Tanska – Denmark
Björn Steinar Solbergsson, Island – Islanti – Iceland
Matti Vaakanainen, Finland – Suomi

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

Anders Börjesson har studerat på kantorslinjen vid Oskarshamns folkhögskola, på Kyrkomusikerprogrammet vid Musikhögskolan i Göteborg, samt Påbyggnadsprogrammet i musik (diplom) vid samma skola. Från maj 2011 är han organist i Mariestads domkyrka. 2015 vann Börjesson första pris i Svenska orgelsällskapets kompositionstävling med sitt bidrag Tre stycken. 2019 komponerade han de vinnande bidragen i två av tre kategorier i Orgelkids Composition Contest i Holland. 

Anders Börjesson on opiskellut Oskarshamin kansanopiston kanttorilinjalla sekä Göteborgin Musiikkikorkeakoulussa kirkkomuusikonohjelmassa ja musiikin täydennyskoulutusohjelmassa (diplomi). Toukokuusta 2011 hän toiminut urkurina Mariestadin tuomiokirkossa. Vuonna 2015 Börjesson voitti ensimmäisen palkinnon Ruotsin urkuseuran sävellyskilpailussa teoksellaan Tre stycken. 2019 hän voitti kaksi sarjaa kolmesta sävellyksillään Orgelkids- sävellyskilpailussa Hollannissa.


Hannah Marie Carding är utexaminerad organist från Norges Musikhögskola. Hon har studerat kyrkomusik och våren 2019 avlade hon slutexamen i orgelspel under ledning av Terje Winge. Hon konserterar aktivt i Oslo med omnejd och har medverkat vid bl a Oslo internationella kyrkomusikfestival och Oslo Orgelfestival. Hannah har även studerat sång vid Barratt Due Musikkinstitutt och framträder regelbundet som sångsolist. Hon har medverkat som sopransolist i bl a Mozarts Requiem, Bachs Juloratorium och Händels Messias. Hannah tjänstgör som organist i Lambertseter kyrka i Oslo och hon är i Norge känd  som organisten i TV-serien Presten, som sändes på NRK åren 2016 och 2017.

Hannah Marie Carding valmistui urkuriksi Norjan Musiikkikorkeakoulusta. Hän on opiskellut kirkkomusiikkia ja suoritti keväällä 2019 loppututkinnon urkujen soitossa Terje Wingen johdolla. Hän konsertoi aktiivisesti Oslossa ja sen ympäristössä sekä on toiminut mukana Oslon kansainvälisellä kirkkomusiikkifestivaalilla ja Oslon Urkufestivaalilla. Hannah on opiskellut myös laulua Barratt Duen Musiikkiopistossa ja esiintyy säännöllisesti laulusolistina. Hän on ollut sopraanosolistina mm. Mozartin Requiemissä, Bachin Jouluoratoriossa ja Händelin Messiaksessa. Hannah toimii urkurina Lambertseterin kirkossa Oslossa ja on tullut tunnetuksi Norjassa TV-sarja Prestenin urkurina, jota on esitetty Norjan televisiossa vuosina 2016 ja 2017.


Markku Hietaharju studerade vid Sibelius-Akademin i Helsingfors och har kompletterat sina studier på åtskilliga mästarkurser. Åren 1988-1990 studerade han hos professor Martin Haselböck vid musikhögskolan i Lybeck och avlade Konzertexamen. Markku har konserterat runt om i Skandinavien och även i mellersta Europa, de baltiska länderna och i Ryssland. Han har gästat de internationella festivalerna i Lahtis, Tallinn, Riga, Wien och Göteborg och har nått medaljplaceringar i internationella orgeltävlingar. Sommaren 2013 framförde han Louis Viernes sex orgelsymfonier under sex dagar i Åbo domkyrka och är 2017 spelade han JS Bachs samtliga orgelverk vid 21 konserter. Markku har medverkat vid åtskilliga skivinspelningar som solist och kammarmusiker. Han verkar som organist i Åbo domkyrka och som lärare i orgelspel vid Sibelius-Akademin.

Markku Hietaharju opiskeli Sibelius-Akatemiassa Helsingissä ja hän on täydentänyt opintojaan lukuisilla mestarikursseilla. Vuosina 1988-1990 Hietaharju opiskeli Lyypekin musiikkikorkeakoulussa professori Martin Haselböckin johdolla suorittaen opintojensa päätteeksi Konzertexamen-tutkinnon. Hän on esiintynyt useasti Skandinaviassa, Keski-Euroopassa, Baltian maissa sekä Venäjällä. Kansainvälisillä festivaaleilla hän on vieraillut Lahdessa.Tallinnassa, Riiassa, Wienin kesämusiikkijuhlilla sekä Göteborgissa ja hän on saavuttanut palkintosijoja kansainvälisissä urkukilpailuissa. Kesällä 2013 hän esitti Louis Viernen Kuusi urkusinfoniaa kuudessa päivässä Turun tuomiokirkossa sekä vuonna 2017 J.S.Bachin urkuteokset 21 konsertissa. Hän toimii Turun tuomiokirkon urkurina ja urkujensoiton opettajana Sibelius-Akatemiassa.


Jaana Ikonen studerade på den solistiska avdelningen vid Sibelius-Akademin i Helsingfors och kompletterade sina studier för Wolfgang Rübsam (Northwestern University i Chicago) samt vid kurser för Kenneth Gilbert, Gustav Leonhardt och Marie-Claire Alain. Jaana har nått framgångar i tävlingar: andra plats i den nordiska orgeltävlingen i Lahtis år 1984 samt första plats i Bach-tävlingen i Porrentruy i Schweiz år 1985. Hon har framtätt med solokonserter, som orkestersolister och kammarmusiker i hemlandet och i utlandet. Jaana verkar som lektor i orgelspel vid Sibelius-Akademin i Kuopio.

Jaana Ikonen opiskeli Sibelius-Akatemian solistisella osastolla Helsingissä ja jatkoi opintojaan prof. Wolfgang Rübsamin (Northwestern University, Chicago) johdolla sekä eri kursseilla Kenneth Gilbertin, Gustav Leonhardtin sekä Marie-Claire Alainin oppilaana. Jaana on saavuttanut menestystä kilpailuissa: 2.sija Lahden pohjoismaisissa urkukilpailuissa 1984 sekä voitto Bach-urkukilpailussa Sveitsin Porrentruy´ssa vuonna 1985. Hän on esiintynyt soolokonsertein, orkestereiden solistina sekä kamarimuusikkona kotimaassa ja ulkomailla. Jaana toimii Sibelius-Akatemian urkumusiikin lehtorina Kuopiossa.


Morten Ladehoff kommer från Danmark och är utexaminerad som både organist och komponist från konservatoriet i Aarhus. Han debuterade från solistklassen år 2004 efter studier under ledning av Frode Stengaard (Århus), Ludger Lohmann (Stuttgart) och Hans-Ola Ericsson (Piteå). Hans kompositioner har beställts och framförts av åtskilliga musiker och ensembler i hemlandet och utomland. Han har även vunnit flera pris och nått finalplats i ett flertal internationella orgeltävlingar, bl a i Heidelberg år 2011 samt i den ansedda improvisationstävlingen i Haarlem år 2014. Till vardags arbetar Morten som organist i Skive kyrka och undervisar vid konservatoriet i Aarhus.

Morten Ladehoff tulee Tanskasta ja on valmistunut sekä urkuriksi että säveltäjäksi Århusin konservatoriosta.  Hän piti solistiluokan ensikonserttinsa vuonna 2004 opiskeltuaan Frode Stengaardin (Århus), Ludger Lohmannin (Stuttgart) ja Hans-Ola Ericssonin (Piitime) johdolla. Lukuisat muusikot ja yhtyeet ovat tilanneet hänen sävellyksiään ja esittäneet niitä kotimaassa ja ulkomailla. Morten voitti Holmboen sävellyskilpailun vuonna 2006. Hän on myös voittanut monia palkintoja ja yltänyt finaalipaikalle useissa kansainvälisissä urkukilpailuissa, mm. Heidelbergissa vuonna 2011 sekä arvostetussa improvisaatiokilpailussa Haarlemissa vuonna 2014. Päivätyönään Morten toimii urkurina Skiven kirkossa ja opettaa Århusin konservatoriossa.


Björn Steinar Solbergsson är organist i Hallgrimskyrkan i Reykjavik. Han studerade kyrkomusik och avlade examen i orgelspel och studerade därefter i Italien under ledning av James E. Goëttsche. Björn Steinar studerade även i Frankrike för Susan Landale år 1986 och samma år utnämndes han till organist i Akureyri, i norra Island, och verkade där synnerligen aktivt i orten musikliv. Han verkar idag även som rektor för den nationella kyrkomusikskolan i Reykjavik. Björn Steinar har en bred repertoar som spänner över alla tidsepoker och han framför gärna isländsk orgelmusik och arrangemang av skandinaviska folksånger och -danser. Han har gjort ett flertal skivinspelningar och framträtt i isländsk radio och TV. Han har tilldelats ett flertal pris och utmärkelser för sina insatser som musiker och organist. Han har konserterat runt om i Europa, USA, Kanada och han har framträtt som solist med ett flertal internationella symfoniorkestrar.

Björn Steinar Solbergsson toimii urkurina Reykjavikin Hallgrims-kirkossa. Hän opiskeli kirkkomusiikkia ja suoritti loppututkinnon urkujensoitossa ja opiskeli tämän jälkeen Italiassa James E. Goëttschen johdolla. Björn Steinar opiskeli myöskin Ranskassa Susan Landalen johdolla vuonna 1986 ja hänet valittiin Pohjois-Islannissa sijaitsevan Akureyrin kaupungin urkuriksi samana vuonna. Siellä hän toimi hyvin aktiivisesti kaupungin musiikkielämän hyväksi. Tänä päivänä Björn Steinar on myöskin Islannin kansallisen kirkkomusiikkikoulun rehtorina. Hänellä on hyvin laaja ohjelmisto joka käsittää liki kaikki aikakausien tuotantoja ja hän mielellään esittää islantilaista urkumusiikkia sekä sovituksia pohjoismaisista kansanlauluista ja -tansseista. Hänelle on myönnetty runsaasti palkintoja ja ansiomerkkejä hänen työstään muusikkona ja urkurina. Björn Steinar on konsertoinut laajasti Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa jag hän on esiintynyt solistina monien kansainvälisten sinfoniaorkesterien kanssa.


Matti Vaakanainen är utexaminerad musik magister från Sibelius-Akademin i Kuopio år 2007 (kyrkomusik) och från Sibelius-Akademin i Helsingfors år 2011 (solistiska avdelningen). Han har studerat orgelspel under ledning av Tuula Rönkä, Jaana Ikonen och professor Kari Jussila samt cembalospeln för Assi karttunen. Matti har kompletterat sina studier i orgelspel på mästarkurser och privat för Louis Robilliard i Lyon och Christophe Mantoux i Paris. Vid sidan av sitt värv som kyrkomusiker konserterar Matti regelbundet och idkar fortbildningsstudier med sikte på doktorsexamen inom ramen för Sibelius-Akademins DocMus-skolning.

Matti Vaakanainen on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian Kuopion osastosta vuonna 2007 (kirkkomusiikki) sekä Sibelius-Akatemiasta Helsingistä vuonna 2011 (esittävä säveltaide). Hän on opiskellut urkujensoittoa Tuula Röngän, Jaana Ikosen ja professori Kari Jussilan johdolla sekä cembalonsoittoa Assi Karttusen oppilaana. Opintojaan Matti on täydentänyt useilla urkujensoiton mestarikursseilla sekä yksityisesti Louis Robilliardin (Lyon) ja Christophe Mantoux’n (Pariisi) oppilaana. Kirkkomuusikontoimensa ohella Matti konsertoi säännöllisesti sekä suorittaa taiteelliseen tohtorintutkintoon tähtääviä jatko-opintoja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa.


I samarbete med Organum-sällskapet
Yhteistyössä Organum-seuran kanssa
In co-operation with the Organum Society

_____________________________________________________________________________