Öppningskonsert – Avajaiskonsertti – Opening concert

ÖPPNINGSKONSERT

TORSDAG – TORSTAI – THURSDAY 10.9.2020

18.00

Helsingfors domkyrka – Helsingin tuomiokirkko – Helsinki Cathedral

MARIA KALANIEMI, dragspel – harmonikka – accordion
SENNI VALTONEN, kantele
CANTORES MINORES
HANNU NORJANEN, dirigent – johtaja – conductor
TEEMU LAAJASALO, biskop – piispa – bishop

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

Den finlandssvenska dragspelskonstnären och konstnärsprofessorn Maria Kalaniemi hör till pionjärerna inom den finländska nutida folkmusiken. Hon inledde sina studier vid Sibelius-Akademin 1983 som en av de sex första folkmusikstuderandena. Maria har under flera årtionde gjort en betydande karriär såväl i Finland som utomlands och förnyat uppfattningen om dragspelet och dragspelsmusiken. Den lyrisk känsliga och intensiva spelstil som Maria skapat har vunnit en trogen åhörarskara på olika håll av världen. Hennes spelstil har träffande beskrivits som finländsk dragspelsfado.

Harmonikkataiteilija Maria Kalaniemi on kansainvälisen huipputason muusikko ja lisäksi lahjakas, omaleimainen säveltäjä. Hän nousi kansallisen tason huomioon vuonna 1983 voitettuaan ensimmäisen Kultainen Harmonikka-kilpailun Ikaalisissa. Hän aloitti opintonsa Sibelius-Akatemiassa samaisena vuonna kuuden ensimmäisen kansanmusiikkiopiskelijan joukossa. Maria on tehnyt parin vuosikymmenen aikana mittavan uran koti- ja ulkomailla uudistaen käsitystä harmonikasta ja sillä soitettavasta musiikista.

Senni Valtonen är en mångsidig musiker, kompositör, arrangör och lärare. Som kantelespelare har hon fördjupat sig i folkmusik och improvisation och konserterar regelbundet som solist och i olika musikerkonstellationer. Senni arbetar som kyrkomusiker i Helsingfors och har även undervisat vid Sibelius-Akademin i Helsingfors och vid universitetet i Tumaini i Tanzania. Senni har gjort ett flertal beställningsverk och tillsammans med ensemblen SAE har hon framträtt i bl a Kina och Spanien. Senni är en multitalang som behärskar blåsinstrument, tangentinstrument, kantele och slagverk.

Senni Valtonen on monipuolinen muusikko, säveltäjä, sovittaja ja opettaja. Kanteleensoittajana hän on syventynyt kansanmusiikkiin ja improvisointiin ja esiintyy säännöllisesti sekä soolona että erityylisissä projekteissa ja kokoonpanoissa. Senni toimii kanttorin virassa Munkkiniemen seurakunnassa Helsingissä. Hän on työskennellyt myös tuntiopettajana Sibelius-akatemiassa sekä Tumainin yliopistossa Tansaniassa. Senni on tehnyt tilaussävellyksiä mm. valtakunnallisille kirkkomusiikkijuhlille 2012 sekä Espoon piispanvihkimysmessuun 2012. Sae-kansanmusiikkiyhtyeen kanssa hän on konsertoinut mm. Kiinassa ja Espanjassa. Sennille tunnusomaista on useiden instrumenttien, kuten puhaltimien, kosketinsoittimien sekä kanteleiden ja lyömäsoittimien hallitseminen.

Cantores Minores – Helsingfors domkyrkas gosskör grundades år 1952 och är idag Finlands största och mest professionellt inriktade gosskör och körskola. Kören är känd främst för sina produktioner av storverk av Bach, Händel och Mendelssohn. Kören söker inspiration just ur den tyska, lutherska gosskörstraditionen. Kören konserterar flitigt förutom i hemlandet även på utländska körfestivaler och musikfestspel. Dessa turnéer har fört kören till bl a Indien, Japan, USA, Ryssland och till 22 europeiska länder. Cantores Minores samarbetar aktivt med skolväsendet med målsättningen att erbjuda en stabil och kollegial plats för musikfostran för unga vuxna och barn samt trygga den historiska gosskörstraditionens framtid i Finland. Kören har tilldelats åtskilliga pris för sitt musikaliska och fostrande arbete. Som musikalisk ledare och rektor för körskolan fungerar doktorn i musik, kapellmästaren Hannu Norjanen.

Cantores Minores – Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan poikakuoro on perustettu vuonna 1952 ja se on tällä hetkellä Suomen suurin ja ammattimaisimmin suuntautunut poikakuoro ja kuorokoulu. Kuoro on tunnettu etupäässä Bachin, Händelin ja Mendelssohnin suurteosten produktioistaan. Kuoro saa innoituksensa juuri saksalaisesta, luterilaisesta poikakuoro perinteestä. Kuoro konsertoi ahkerasti kotimaan lisäksi myös ulkomaisilla kuorofestivaaleilla ja musiikkijuhlilla. Nämä kiertueet ovat vieneet kuoron mm. Intiaan, Japaniin, USA:han, Venäjälle ja 22 eurooppalaiseen maahan. Cantores Minores on tehnyt yhteistyötä aktiivisesti koululaitoksen kanssa päämääränään tarjota kiinteä ja kollegiaalinen sija nuorten aikuisten ja lasten musiikkikasvatukselle sekä turvata historiallisen poikakuoro perinteen tulevaisuus Suomessa. Kuoro on palkittu monilla palkinnoilla tekemästään musiikki- ja kasvatustyöstä. Kuorokoulun musiikillisena johtajana ja rehtorina toimii musiikin tohtori, kapellimestari Hannu Norjanen.