Mixtur

MIXTURVERKSTAD

Terassfoajén – Musikhuset
100 platser

_____________________________________________________________________________

FREDAG 27.8.2021

_____________________________________________________________________________

10.00-11.30

Nya psalmer i Norden 2000-2020 

NORDHYMN
Mattias Lundberg
Anna Maria Böckerman 
David Scott Hamnes

I början av 2000-talet har alla evangelisk-lutherska och även många andra kyrkor i Norden utvidgat sin psalmskatt antingen genom en psalmboksrevision eller med ett psalmbokstillägg. Nyproduktionen har varit omfattande i alla dessa länder. Språket, den musikaliska stilen och även formen har utvecklats. Psalmernas tematiska innehåll har utvidgats. Nätverket NordHymn, ett samnordiskt nätverk för personer intresserade av hymnologi och hymnodi, håller på att förbereda ett nordiskt tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring detta. Kom med och bekanta dig med arbetet och påverka dess gång med dina frågor och idéer.


14.30-16.00

Passionspsalmer av Hallgrimur Pétursson

Jouko N. Martikainen & Tytti Issakainen

Jouko N. Martikainen – Islands nationalskald Hallgrimur Pétursson, okänd i Finland?

Tytti Issakainen – Om att översätta Hallgrimur Péturssons passionspsalmer till finsk diktform: analys av svårigheterna

Studeranden från Konstuniversitetets Sibelius-Akademin framför två passionspsalmer av Hallgrimur Pétursson i finska översättningar.


_____________________________________________________________________________

LÖRDAG 28.8.2021

_____________________________________________________________________________

10.00-11.30

Ny nordisk sakral körmusik

Thomas Kristian Nielsen, Hákon Leifsson, Kári þormar, Karin Oldgren, Kalle Kivelä, Reijo Kekkonen & Seppo Murto

Presentation av ny nordisk sakral körmusik


14.00-16.00

VID LIVETS GRÄNS –

Anna Brummer, sjukhusmusiker
Helena Ryti,
skådespelare

– en livsbejakande föreställning om möten, bemötande och musikens kraft vid en sjukhusavdelning

Anna Brummer har i fyra års tid fungerat som frilansande sjukhusmusiker vid Storkärrs sjukhus och vid Terhohemmet i Helsingfors. Hon utgår från sitt eget perspektiv som sjukhusmusiker då hon i föreställningen behandlar tematiken kring sjukdom och åldrande. Föreställningen grundar sig på hennes erfarenheter och möten med patienter och både ställer och ger en del svar på frågan:

Vad behöver sist och slutligen en mänska?

Föreställningen som innehåller många musiknummer har regisserats av Jaana Taskinen. Anna Brummer spelar rollen som sjukhusmusiker och skådespelare Helena Ryti spelar de övriga rollerna. Den 45 min långa föreställningen åtföljs av en diskussion.


Klicka på bilden ovan för att bläddra i mixturbroschyren


Sibelius-Akademin

Vi tackar konstuniversitetets Sibelius-Akademin för ett gott samarbete