Kör – Kuoro – Choir

NATIONELL KONSERT – KANSALLINEN KONSERTTI –
NATIONAL CONCERT

FREDAG – PERJANTAI – FRIDAY 11.9.2020

17.00

Helsingfors domkyrka – Helsingin tuomiokirkko – Helsinki Cathedral

DÓMKÓRINN Í REYKJAVIK
KÁRI ÞORMAR, dirigent – johtaja – conductor

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

Dómkórinn í Reykjavík grundades år 1978 av domkyrkoorganisten Marteinn H. Friðriksson. Kören mönstrar omkring 70 sångare, har gett ut ett flertal skivinspelningar och har konserterat såväl i hemlandet som utomlands. Kören ger i genomsnitt 3-4 konserter per år med bl a verk som dedikerats till kören. Ett stort antal kompositioner har skrivits för kören av såväl isländska som internationella komponister som Jón Nordal, Þorkell Sigurbjörnsson, Atli Heimir Sveinsson, Bob Chilcott, Petr Eben, Sigfried Thiele och Knut Nysted.

Dómkórinn framför regelbundet storverk som Mozarts, Brahms’ och Duruflés Requiem, Händels Messias, Bachs Johannespassion och Juloratorium samt  Carmina Burana av Carl Orff. Kören har gett konserter i bl a Berlin, Dresden, Prag, Glasgow, Budapest, Köpenhamn, Lissabon och Paris. Senaste sommar deltog kören i den i raden andra internationella körtävlingen i Salzburg och tilldelades där ett gulddiplom. 

Dómkórinn sjunger vid mässorna i Reykjaviks domkyrka och av dem radieras eller televiseras omkring tio stycken årligen. Kören framträder även vid olika vigningsmässor, vid riksdagens öppnande och vid andra statshögtidligheter. Domkyrkoorganisten Kári Þormar har lett kören sedan år 2010.

_____________________________________________________________________________

Reykjavíkin tuomiokirkkokuoron perusti vuonna 1978 tuomiokirkon urkuri Marteinn H. Friðriksson. Kuorossa on nykyisin n. 70 laulajaa, ja se on tehnyt useita levytyksiä ja konsertoinut niin koti- kuin ulkomaillakin. Kuoro pitää vuosittain 3-4 konserttia, joissa esitetään mm. kuorolle omistettuja teoksia. Kuorolle ovat säveltäneet monia teoksia niin islantilaiset kuin kansainväliset säveltäjät kuten Jón Nordal, Þorkell Sigurbjörnsson, Atli Heimir Sveinsson, Bob Chilcott, Petr Eben, Sigfried Thiele ja Knut Nysted.

Dómkórinn esittää säännöllisesti suurteoksia kuten Mozartin, Brahmsin ja Duruflén Requiemit, Händelin Messias, Bachins Johannespassio ja Jouluoratorio sekä Carl Orffin Carmina Burana. Kuoro on konsertoinut mm. Berliinissä, Dresdenissä, Prahassa, Glasgowissa, Budapestissa, Kööpenhaminassa, Lissabonissa ja Pariisissa. Viime kesänä kuoro osallistui Salzburgin 2. kansainväliseen kuorokilpailuun ja sai siellä kultadiplomin. 

Dómkórinn laulaa messuissa Reykjavikin tuomiokirkossa ja niitä radioidaan tai televisioidaan noin kymmenen vuosittain. Kuoro esiintyy myös erilaisissa vihkimessuissa, valtiopäivien avajaisissa ja muissa valtiollisissa tilaisuuksissa. Tuomiokirkon urkuri Kári Þormar on johtanut kuoroa vuodesta 2010.

_____________________________________________________________________________