Kör – Kuoro – Choir

KÖRKONSERT

TORSDAG – TORSTAI – THURSDAY 10.9.2020

20.00

Gamla kyrkan – Vanha kirkko – Old Church

CHORUS CANTORUM FINLANDIAE
Finlands Kantorskör – Suomen kanttorikuoro

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

Chorus Cantorum Finlandiæs (Finlands Kantorskör) historia sträcker sig tillbaka till år 1892 då manskören ’Kanttorikööri’ uppträdde för första gången. År 1948 grundade man sedan dagens kör som verkade som manskör ända fram till år 2007. Då öppnades kören upp för damer och för yrkesstuderanden och idag samlas kören till 3-5 övningar årligen på olika håll i Finland. CCF har konserterat över 500 gånger under årens lopp och kören har företagit konsertresor till de flesta europeiska länderna och USA. Körens repertoar har under åren varit varierande och idag byggs verksamheten upp kring tre repertoarlinjer: traditionella andliga sånger och psalmer, klassiska kyrkomusikverk och ny, andlig kyrkomusik. Kören har gjort sju skivinspelningar och bland de senaste konsertproduktionerna kan nämnas ett lyckat samarbete med Finlands ortodoxa kantorskör år 2017 som resulterade i tre omtyckta samkonserter.

Chorus Cantorum Finlandiæ (Suomen kanttorikuoro) ulottuu historiallaan vuoteen 1892, jolloin mieskuoro ’Kanttorikööri’ esiintyi ensimmäisen kerran. Vuonna 1948 perustettiin nykyinen kuoro, joka toimi mieskuorona vuoteen 2007 asti. Sen jälkeen kuoro avautui naisille ja ammattiopiskelijoille ja nykyään kuoro kokoontuu 3-5 harjoitukseen vuosittain eri puolilla Suomea. CCF on konsertoinut yli 500 kertaa vuosien mittaan ja se on tehnyt konserttimatkoja useimpiin Euroopan maihin ja USA:han. Kuoron ohjelmisto on vaihdellut vuosittain ja nykyään toiminta rakentuu kolmen ohjelmistolinjan ympärille: perinteiset hengelliset laulut ja virret, klassiset kirkkomusiikkiteokset ja uusi hengellinen kirkkomusiikki. Kuoro on tehnyt seitsemän levytystä ja viimeisten konserttiproduktioiden joukosta voi mainita onnistuneen yhteistyön Suomen ortodoksisen kanttorikuoron kanssa vuonna 2017, mikä johti kolmeen suosittuun yhteiskonserttiin.