Kör – Kuoro – Choir

HELA KYRKAN SJUNGER RENÄSSANS! –
KOKO KIRKKO RAIKAA RENESSANSSIA!

Flerkörig mässmusik av bl a Palestrina, Victoria, Lasso och Gabrieli –
Monikuoroista kirkkomusiikkia, mm. Palestrina, Victoria, Lasso ja Gabrieli

FREDAG – PERJANTAI – FRIDAY 11.9.2020

20.00

Pauluskyrkan – Paavalinkirkko – St. Paul’s Church

Elever och lärare vid Sibelius-Akademin, utbildningsprogrammet för kyrkomusik
Musikinstitutet Kungsvägen, Esbo
Musik- och kulturskolan Sandels, Helsingfors

Opiskelijoita ja opettajia seuraavista musiikkioppilaitoksista:
Sibelius-Akatemia, kirkkomusiikin aineryhmä
Musikinstitutet Kungsvägen, Espoo
Musik- och kulturskolan Sandels, Helsinki

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________