Kör – Kuoro – Choir

NATIONELL KONSERT –KANSALLINEN KONSERTTI –
NATIONAL CONCERT

LÖRDAG – LAUANTAI – SATURDAY 12.9.2020

16.00

Helsingfors domkyrka – Helsingin tuomiokirkko – Helsinki Cathedral

CHRISTIANI MANNSKOR
MARIUS SKJOLAAS, dirigent

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

Manskören Christiania Mannskor består av professionella sångare och leds av dirigenten Marius Skjolaas, som också grundade kören år 2009. Kören arbetar målmedvetet för att förnya och vitalisera manskörssången i Norge. Kören står i nära kontakt med flera av landets ledande komponister och strävar till att gör både gammal och nya manskörsrepertoar mer tillgänglig för åhörarna. Körens första CD Something New gavs ut i november 2014 och den var den första skivan i en serie på fyra skivor med musik skriven under de senaste 20 åren. Körens andra skiva Something Blue gavs ut i oktober 2016 och på skivan finns kända och minder verk från manskörssångens guldålder i Norge. Detta som led i förverkligandet av körens programförklaring.

Christiania Mannskor -mieskuoro koostuu ammattilaulajista ja sitä johtaa Marius Skjolaas, joka myös on perustanut kuoron vuonna 2009. Kuoro työskentelee määrätietoisesti uudistaakseen ja elävöittääkseen mieskuorolaulua Norjassa. Kuorolla on lähikontakteja useimpien maan johtavien sävel-täjien kanssa ja se pyrkii tekemään sekä vanhaa että uutta mieskuoro-ohjelmistoa tunnetummaksi kuulijoille. Kuoron ensimmäinen CD ’Something New’ julkaistiin marraskuussa 2014 ja se on ensimmäinen neljän levyn sarjassa, joilla on viimeisten 20 vuoden ajalta sävellettyä musiikkia. Kuoron toinen levy ’Something Blue’ julkaistiin lokakuussa 2016 ja levyllä on tuttuja ja tunnettuja teoksia mieskuorolaulun kultavuosilta Norjassa. Nämä toteuttavat kuoron ohjelmistojulistusta. 

_____________________________________________________________________________

Christiania Mannskor