Kör – Kuoro – Choir

NATIONELL KONSERT KANSALLINEN KONSERTTI –
NATIONAL CONCERT

LÖRDAG – LAUANTAI – SATURDAY 12.9.2020

13.00

Helsingfors domkyrka – Helsingin tuomiokirkko – Helsinki Cathedral

ROSKILDE DOMKIRKES PIGEKOR
CHRISTA BRIX HAUSER, dirigent – johtaja – conductor

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

Roskilde Domkirkes Pigekor (Roskilde domkyrkas flickkör) har verkat sedan år 1996 och består av flickor i åldern 15-22 år som alla redan är rutinerade körsångare med bakgrund i domkyrkans olika körskolor. Kören arbetar med både en gammal sångtradition och också med helt ny musik, både världslig och sakral. Kören har uruppfört en mängd nya verk som komponerats just för den. Med stöd från den danska statens konstfond har kören år 2012 uruppfört ”Seks latinske motetter” av John Frandsen och år 2014 ”I mørkets stjernegnist” av Irene Becker och Paul Arnbak. Det sistnämna verket utkom på skiva i augusti 2015. I juli 2017 deltog Roskilde Domkirkes Pigekor i en internationell körtävling i Riga och tog hem ett silverdiplom och framgången växte i Göteborg i augusti 2019 då det blev en silvermedalj i klassen kyrkomusik med ackompanjemang i tävlingen European Champions Competition. Roskilde domkyrkas Pigekor leds av Christa Brix Hauser.

Roskilde Domkirkes Pigekor (Roskilden tuomiokirkon tyttökuoro) on toiminut vuodesta 1996 ja siihen kuuluu 15-22 vuoden ikäisiä tyttöjä, jotka ovat rutinoituneita kuorolaulajia laulettuaan tuomiokirkon eri kuorokouluissa. Kuoro työskentelee vanhan lauluperinteen mukaisen kuin myös aivan uuden musiikin parissa, molemmissa niin maallisen kuin kirkollisen. Kuoro on kantaesittänyt monia uusia teoksia, jotka on sävelletty juuri heille. Tanskan valtion taidesäätiön tukemana kuoro kantaesitti 2012 John Frandsenin ”Kuusi latinalaista motettia” ja vuonna 2014 Irene Beckerin ja Paul Arnbakin teoksen ”I mørkets stjernegnist”. Viimeksi mainittu teos on levytetty elokuussa 2015. Heinäkuussa 2017 Roskilde Domkirkes Pigekor osallistui kansainväliseen kuorokilpailuun Riiassa, kotiin tuomisina oli hopeadiplomi ja menestys jatkui Göteborgissa elokuussa 2019, jolloin tuli hopeamitali säestetyn kirkkomusiikin sarjassa European Champions Competition -kilpailussa. Roskilden tuomiokirkon tyttökuoroa johtaa Christa Brix Hauser. 

_____________________________________________________________________________

Roskilde Domkirkes Pigekor

_____________________________________________________________________________