Kör – Kuoro – Choir

GLORIA!

LÖRDAG – LAUANTAI – SATURDAY 12.9.2020

9.00

Kampens kapell – Kampin kappeli – The Kamppi Chapel

Kammarkören – Kamarikuoro – Chamber Choir
GLORIA
SEPPO MURTO, dirigent – johtaja – conductor

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

Kammarkören Gloria grundades år 2010 och gör musik med stort hjärta och presenterar gärna intressant och mer sällan framförda verk från när och fjärran – pärlor inom kyrkomusiken som förtjänar att få ett uppförande. Kören samarbetar även med tonsättare och uruppför regelbundet ny musik. Koristerna är både kyrkomusiker som arbetar i landets finska och svenska församlingar och sångare med lång erfarenhet från olika körer. Glorias mission är att förnya och fräscha upp den finländska kyrkomusiken och erbjuda kvalitativ körsång.

Kammarkören Glorias konstnärliga ledare Seppo Murto är en erfaren körledare, kapellmästare och kyrkomusiker. Seppo tjänstgjorde i den finska domkyrkoförsamlingen i Helsingfors under åren 1985-2019. Han var konstnärlig ledare för det finska körförbundet Sulasol åren 1985-1991 och verkar som ordförande för föreningen Finlands körledare från dess grundande år 1989 fram till år 1996. Han har gästdirigerat hos Tapiola Sinfonietta, hos stadsorkestrarna i Lahtis, Kuopio och Vanda samt lett den nordtyska radiokören. Han har även verkat som konstnärlig ledare för ett flertal musikfestivaler. Seppo undervisare körledning, orgelspsel och liturgiskt spel vid Sibelius-Akademin. Han förlänades titeln Director Musices år 1986, utnämndes till årets körledare år 2001 och år 2013 valdes han till årets kantor.

Vuonna 2010 perustettu kamarikuoro Gloria tekee musiikkia suurella sydämellä ja tuo yleisölleen kuultavaksi kiinnostavia ja harvemmin esitettyjä teoksia meiltä ja muualta – kirkkomusiikin helmiä, jotka ansaitsevat tulla esille. Gloria tekee myös säveltäjäyhteistyötä ja kantaesittää uutta musiikkia säännöllisesti. Kamarikuoro Glorian laulajat ovat sekä kirkkomuusikkoja, jotka työskentelevät maamme suomen- ja ruotsinkielisissä seurakunnissa, että kokeita eri kuoroissa kannuksensa ansainneita laulajia. Glorian missiona on uudistaa ja piristää suomalaista kirkkomusiikkigenreä ja tarjota laadukasta kuoromusiikkia nautittavaksi.

Glorian taiteellinen johtaja Seppo Murto on pitkän linjan kuoronjohtaja, kapellimestari ja kirkkomuusikko. Seppo työskenteli Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanttorina vuodesta 1985–2019. Hän on ollut Sulasolin sekakuoroliiton taiteellinen johtaja vuosina 1985–1991 ja on toiminut Suomen kuoronjohtajat ry:n puheenjohtajana sen perustamisesta vuodesta 1989 vuoteen 1996 asti. Hän on vieraillut Tapiola Sinfoniettan ja Lahden, Kuopion ja Vantaan kaupunginorkesterien kapellimestarina sekä Pohjois-Saksan radiokuoron johtajana. Hän on toiminut lisäksi useiden musiikkitapahtumien taiteellisena johtajana. Seppo myös opettaa kuoronjohtoa, urkujensoittoa ja liturgista soittoa Sibelius-Akatemiassa. Sepolle on muun muassa myönnetty Director musices -arvonimi vuonna 1986, Suomen kuoronjohtajayhdistyksen valitsema vuoden kuoronjohtaja vuonna 2001 ja vuonna 2013 hänet valittiin vuoden kanttoriksi.

_____________________________________________________________________________