Orgelsida

På den här sidan finns information om de orglar som används under symposiet

Berghälls kyrka – läktarorgeln

Åkerman & Lund Orgelbyggeri Ab 1995 – 48/III
I G.O.
Montre 16′
Bourdon 16′
Montre 8′
Bourdon 8′
Violoncelle 8′
Flûte harmonique 8′
Prestant 4′
Octave 4′
Quinte 2⅔′
Doublette 2′
Plein jeu 7r
Cornet 5r
Trompette 8′
Clairon 4′
II Pos <
Quintaton 16′
Cor de nuit 8′
Salic. 8′
Unda maris 8′
Dulciane 4′
Flûte douce 4′
Doubl. 2′
Carillon 1–3r
Cor anglais 16′
Tromp. 8′
Clarinette 8′
Tremblant

III Rec <
Bourdon 16′
Flûte traversière 8′
Viole de gambe 8′
Voix céleste 8′
Flûte octaviante 4′
Viole d’amour 4′
Quinte 2⅔′, Octavin 2′
Basson 16′
Trompette 8′
Clairon 4′
Basson et Hautbois 8′
Voix humaine 8′
Tremblant
Pedale
Soubasse 32′
Contrebasse 16′
Soubasse 16′
Basse 8′
Bourdon 8′
Violoncelle 8′
Flûte 4′
Bombarde 16′
Trompette 8′
Clairon 4′


Copula
Positif+Grand Orgue
Récit+Grand Orgue
Récit+Positif
Tirasse Grand Orgue
Tirasse Positif
Tirasse Récit
Octaves Graves Grand Orgue
Octaves Graves Récit
Anches Pédale
Anches Grand Orgue
Anches Positif
Anches Récit
Introduction Grand Orgue
Barker-maskin på I och III
Disposition Kurt Lueders (Paris)
Fasad Lars Norgren (år 1912s fasad)
Intonering: Helmuth Gripentrog & Kalevi Mäkinen

Berghälls kyrka – kororgeln

Kangasala Orgelbyggeri 1987
I HW
Principal 8’
Rohrflöte 8′
Oktava 4′
Kvinta 2⅔′
Oktava 2′
Terz 1⅗′
Mixtur 4x
Trompete 8′
II/I
II OW <
Gedackt 8′
Principal 4’ (C–H komb. Fl 4′)
Flöte 4′
Waldflöte 2′
Nasat 1⅓′
Scharf 2x
Dulcian 8′
Tremulant
P
Subbass 16′
Principal 8′
Gedackt 8′
Oktava 4′
Fagott 16′
Trompete 8′
I/P, II/PHängande traktur, kilbälg
Stilistisk förebild är den nordtyska barockorgeln
Disposition Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog
Fasad Pentti Pelto
Intonering Helmuth Gripentrog & Kalevi Mäkinen

Domkyrkan – läktarorgeln

Marcussen & Søn 1967 – 57/IV
I Pos
Gedakt 8′
Quintatøn 8′
Principal 4′
Rørfløjte 4′
Oktav 2′
Waldfløjte 2′
Sivfløjte 1⅓′
Sesquialtera II
Scharf V–VI
Dulcian 8′
Tremulant


II HV
Principal 16’
Oktav 8′
Spidsfløjte 8′
Oktav 4′
Nathorn 4′
Spidsquint 2⅔′
Oktav 2′
Mixtur V–VII
Scharf IV
Trompet 16′
Trompet 8′
HV+Pos
HV+BV
HV+SV
III SV <
Borduna 16′
Principal 8′
Rørfløjte 8′
Gamba 8′
Unda maris 8′
Oktav 4′
Tværfløjte 4′
Nasat 2⅔′
Piccolo 2′
Terz 1⅗′
Mixtur IV–V
Cymbel III
Fagot 16′
Trompet harm. 8′
Clairon 4′
Tremulant, IV/III
IV BV <
Trægedakt 8′
Kobbelfløjte 4′
Principal 2′
Blokfløjte 2′
Spidsoktav 1′
Scharf II–III
Regal 16′
Skalmeje 8’
Tremulant


P
Principal 16’
Subbas 16′
Oktav 8′
Gedakt 8′
Oktav 4′
Kobbelfløjte 4′
Nathorn 2′
Rauschquint IV
Mixtur IV
Fagot 32′
Basun 16′
Trompet 8′
Zink 4′
P+Pos, P+HV, P +BV, P+SV

Kyrkans arkitekt: Carl Ludvig Engel 1852
Orgel: Marcussen & Søn 1967
Fasad: 1847 (Lohrmann/Walcker)
4 manualer och pedal 57 stämmor
mekanisk traktur
elektrisk registratur

Gamla kyrkan

Åkerman & Lund Orgelbyggeri 1869 / 2005 – 32 / II
I
Borduna 16 fot
Principal 8f
Gamba 8f
Borduna 8f
Flûte harmonique 8f
Octava 4f
Flûte octaviante 4f
Qvinta 3f
Octava 2f
Cornett 3ch
Trumpet 16f
Trumpet 8f
II/I, Super I
II <
Principal 8 fot
Flûte traversière 8f
Rörfleut 8f
Salicional 8f
Voix céleste 2 ch 8′
Flûte octaviante 4f
Flûte d’Echo 4f
Flageolet 2f
Corno 8f
Oboe 8f
Euphone 8f
II Subkoppel, Tremulant
P
Violon 16 fot
Subbas 16f
Qvinta 12f
Violoncelle 8f
Gedacht 8f
Octava 4f
Bassun 16f
Trumpet 8f
Clairon 4f
I/P, II/P, Super P


Kyrkans arkitekt: Carl Ludvig Engel 1826
Orgel: P.L. Åkerman 1869 / Åkerman & Lund 2005
Fasad: 1869
2 manualer och pedal
32 stämmor, Barker-maskin I man. & Ped.

Johanneskyrkan – läktarorgeln

Återuppbyggnad Christian Scheffler 2005 – 65+1/III
I
Principal 16′
Flauto major 16′
Principal 8′
Hohlflöte 8′
Octav 8′
Viola di Gamba 8′
Quintatön 8′
Gemshorn 8′
Bourdon 8′
Quinte 5⅓′
Principal 4′
Octav 4′
Rohrflöte 4′
Gemshorn 4′
Terz 3⅕′
Quinte 2⅔′
Octav 2′
Mixtur 6f 2⅔′
Scharf 3f 1⅓′
Fagott 16′
Ophycleide 8′
Clairon 4′
II/I, III/I
Super I, Super III/I, Sub III/I
II
Geigenprincipal 16′
Bourdon 16′
Geigenprincipal 8′
Concertflöte 8′
Salicional 8′
Gedeckt 8′
Dolce 8′
Principal 4′
Traversflöte 4′
Viola d’amour 4′
Piccolo 2′
Cornett 4–5f 8′
Trompete 8′
Clarinette 8′
III/II, Super III/II
III <
Lieblich Gedeckt 16′
Principal 8′
Spitzflöte 8′
Fugara 8′
Lieblich Gedeckt 8′
Aeoline 8′
Voix céleste 8′
Principal 4′
Gemshorn 4′
Flauto dolce 4′
Flautino 2′
Harmonia æth. 3f 2⅔′
Basson 16′
Trompette harm. 8′
Oboe 8′
Vox humana 8′
Tremolo
P
Grand Bourdon 32′
Principalbaß 16′
Subbaß 16′
Violonbaß 16′
Gedecktbaß 16′
Harmonicabaß 16′
Quintbaß 10⅔′
Octavbaß 8′
Flötenbaß 8′
Violoncello 8′
Octave 4′
Posaunenbaß 16′
Trompete 8′
Clairon 4′
I/P, II/P, III/P

Johanneskyrkans läktarorgel är byggd år 1891 av den världsberömda tyska firman E.F. Walcker & Cie i Ludwigsburg. Instrumentet representerade det nyaste inom orgelbyggnadstekniken – rörpneumatiken. Orgeln var också på sin tid den största i Finland med sina 61 stämmor. Kyrkans första organist, Oskar Merikanto, lät utvidga orgeln år 1921. Efter ett par mindre lyckade ombyggnader år 1937 och år 1956, också utförda av Walcker, restaurerades orgeln år 2004-05 mycket förtjänstfullt av Christian Scheffler Orgelwerkstatt i Tyskland.

Johanneskyrkan – kororgeln

Kororgeln är byggd av Orgelbyggeri Veikko Virtanen år 2018
I man C-f’’’’
Open Diapason 8 Ft
Stopped Diapason 8 Ft
Dulciana 8 Ft
Principal 4 Ft
II man C-f’’’
Lieblich Gedackt 8 Ft
Viol d’Orchestre 8 Ft 
Gemshorn 4 Ft
Piccolo 2 Ft
Pedal C-d’ 
Bourdon 16 Ft

Couplers: II/I, II 16 Ft/I, I 4 Ft,
Gr. to Ped, Sw. to Ped
Swell Front
Swell Side

Kororgeln i engelsk stil byggdes av Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy i Esbo och stod klar år 2018. Orgeln har 9 stämmor och ett flyttbart spelbord. Fasadpiporna är marmorerade och målade i de nyanser som kyrkan ursprungligen hade invändigt. Kyrkan fick sin nuvarande färgskala efter övermålningen år 1913.

Musikhusets Organo-sal

Till höger den italienska renässansorgeln från 1700-talet. Till vänster Verschueren-orgeln från 1994.

Renässansorgeln av okänd byggare på 1700-talet.

Manual
Principale (8′)
Ottava (4′)
Quinta Decima (2′)
Decima Nona (1⅓′)
Vigesima Seconda (1′)
Vigesima Sesta (⅔′)
Vigesima Nona (½′)
Voce umana (8′, c1–)
Flauto in Ottava (4′, c0–)
Bihangspedal C–H

Verschueren Orgelbouw 1994, Holland – 26/II m

I HW
Quintadena 16′
Prinzipal 8’
Hohlflöte 8′
Oktave 4′
Spitzflöte 4′
Nasat 3′
Oktave 2′
Mixtur 4f
Dulzian 16′
Trompete 8′
II/I Tremolo
II OW
Gedackt 8′
Prinzipal 4’
Rohrflöte 4′
Oktave 2′
Gemshorn 2′
Sifflöte 1⅓′
Sesquialtera 2f
Scharf 4f
Dulzian 8′

P
Untersatz 16′
Oktave 8′
Okt. 4′
Mixtur 5f
Pos. 16′
Trompete 8′
Cornet 2′
I/P, II/P
Orgeln är byggd i en nordtysk-nederländsk barockstil (Arp Schnitger).
Hängande mekanik, kanaltremolo.
Temperering enligt Andreas Werckmeister 1691
a1 = 468 Hz (”Chorton”)
Planering: Jaques van Oortmerssen + Leon Verschueren.

Forster & Andrews 1892 – 29/III m+pn

I Choir
Lieblich Gedact 8
Dulciana 8
Flauto traverso 4
Flautino 2
Clarinet 8
II Great
Double Open Diapason 16
Open Diapason 8
Stopped Diapason 8
Gamba 8
Principal 4
Suabe Flute 4
Fifteenth 2
Trumpet 8
III Swell <
Bourdon 16
Open Diapason 8
Hohlflöte 8
Salicional 8
Voix Celestes 8
Gemshorn 4
Piccolo 2
Mixture 3 ranks
Cornopean 8
Oboe 8
P
Open Diapason 16
Bourdon 16
Principal 8
Fifteenth 4
Trombone 16
Trumpet 8Swell to Great, Swell to Choir,
Swell Octave, Swell to Pedals,
Great to Pedals, Choir to
Pedals. Tremolo.

Sibelius-Akademin köpte i början av 1990-talet en orgel som ursprungligen hört hemma i Glasgow och avsikten var att använda instrumentet i övnings-, undervisnings- och konsertsyfte. När Musikhuset förfärdigades placerades orgeln i Organo-salen. I samband med monteringen kompletterades pedalverket med fyra nya stämmor. Martti Porthans orgelbyggeri genomförde restaurerings-, reparations-, monterings- och intoneringsarbetet. Orgelbyggaren Olev Kents svarade för monteringen av orgeln samt för rekonstrueringen av de saknade delarna. Orgeln har en liksvävande temperering.