Media

___________________________________________

Mediautskick maj 2019

Nordiskt Kyrkomusiksymposium 10-13.9.2020 i Helsingfors

Den 10-13 september år 2020 ordnas den tjugoandra ­upplagan av Nordiskt Kyrkomusiksymposium i Helsingfors. Det första Nordiska Kyrkomusiksymposiet ordnades på 1930-talet och har sedan dess kommit att bli ett betydelsefullt evenemang på den nordiska kyrkomusikkartan.

Symposiet förväntas samla upp emot 700 professionella kyrkomusiker från hela Norden och symposiet ordnas i Helsingfors med stadens magnifika Musikhus som ett ­musikaliskt dynamo. Symposiet vill lyfta fram dagens och framtidens kyrkomusiker i rollen som mångsysslare och tusenkonstnär i en omgivning stadd i förändring med växande och växlande krav. 

– Vi strävar till att erbjuda ett så högklassigt och mångsidigt symposieprogram som vi bara kan. Ett utbud som ska ge våra kolleger stimulans och inspiration i det viktiga musikarbete som görs runt om i Norden, säjer Pia Bengts, president för Nordiska Kyrkomusikrådet.

Symposieprogrammet kommer att omfatta närmare 60 olika evenemang, bl a konserter, verkstäder, mässor och diskussionstillfällen. Innehållet i konserterna presenterar ett omfångsrikt spektra av musik från ett brett kyrkomusikaliskt fält. Artisteriet är ett representativt utbud från den omfattande nordiska kyrkomusikscenen. Tyngdpunkten i programutbudet ligger på den nya finländska kyrkomusiken. Utbudet konserter omfattar allt från mindre, intima konstnärs- och musikmöten till en storslagen festkonsert med en storkör på 700 sångare i Musikhusets konsertsal. 

Huvudarenan för symposiet är Musikhuset i Helsingfors. Huset erbjuder tillfällen för yrkesinriktad förkovring, stimulans, inspiration, nätverkande, social gemenskap, internationellt utbyte, kulturkontakt och konkreta människomöten. Utöver detta ordnas konserter i praktiskt taget samtliga kyrkor i stadskärnan. 

– Vi hoppas att i synnerhet våra finländska kyrkomusiker ska delta i symposiet nu när det ordnas på hemmaplan. Ett ypperligt tillfälle för oss att presentera det senaste inom finländsk kyrkomusik och samtidigt marknadsföra den och oss själva för en bred nordisk musikerkår, ett tillfälle för nätverksbyggande av rang. Självfallet välkomnar vi också våra nordiska kolleger och hoppas att vår vackra huvudstad Helsingfors och ett digert program ska väcka deras intresse för symposiet, säjer Håkan Wikman, projektkoordinator för NKS2020.

Symposiets övergripande arrangör är Nordiska Kyrkomusikrådet. Lokal arrangör i Helsingfors är Finlands Kantor-organistförbund.

Ytterligare information

Pia Bengts, president, Nordiska Kyrkomusikrådet, +358 40 1425 219, pia.a.bengts (at) evl.fi 

Håkan Wikman, projektkoordinator för NKS2020, +358 40 160 1018, hakan.wikman (at) nks2020.fi

www.nks2020.fi, facebook.com/nordisktkyrkomusiksymposium, @nks2020