Kontakt

Har du frågor kring NKS2021 får du gärna kontakta någon av oss:

Pia Bengts, president, Nordiska Kyrkomusikrådet, pia.a.bengts (at) evl.fi

Håkan Wikman, projektkoordinator NKS2021, hakan.wikman (at) nks2020.fi

____________________________________________________________________________

NKS2021s arbetsgrupp:

Pia Bengts, ordförande, Nordiska Kyrkomusikrådets president

Niels Burgmann, ordförande för Kyrkomusikerföreningen i Finland

Timo Kiiskinen, professor, ämnesledare vid kyrkomusikavdelningen vid Sibelius-Akademin

Anna Pulli-Huomo, domkyrkoorganist, Helsingfors domkyrkoförsamling

Minna Raassina, ordförande för Finlands Kantor-Organistförbund

Hanna Remes,  stiftssekreterare i Helsingfors stift

Annukka Ruusula, sakkunning, Finlands Kantor-Organistförbund

Teija Tuukkanen, sakkunnig, Kyrkostyrelsen i Finland

Timo Vikman, ordförande för Suomen kirkkomusiikkiliitto

Håkan Wikman, projektkoordinator

Konstnärligt helhetsansvar

Pia Bengts, Timo Kiiskinen, Håkan Wikman