Arbetsgrupp

NKS2020s innehåll planeras av en arbetsgrupp som består av:

Pia Bengts, ordförande, Nordiska Kyrkomusikrådets president

Niels Burgmann, ordförande för Kyrkomusikerföreningen i Finland

Timo Kiiskinen, professor, ämnesledare vid kyrkomusikavdelningen vid Sibelius-Akademin

Anna Pulli-Huomo, domkyrkoorganist, Helsingfors domkyrkoförsamling

Minna Raassina, ordförande för Finlands Kantor-Organistförbund

Hanna Remes,  stiftssekreterare i Helsingfors stift

Annukka Ruusula, sakkunning, Finlands Kantor-Organistförbund

Teija Tuukkanen, sakkunnig, Kyrkostyrelsen i Finland

Timo Vikman, ordförande för Suomen kirkkomusiikkiliitto

Håkan Wikman, projektkoordinator

Konstnärligt helhetsansvar

Pia Bengts, Timo Kiiskinen, Håkan Wikman