Grand Chorales

GRAND CHORALES

FREDAG – PERJANTAI – FRIDAY 11.9.2020

18.30

Johanneskyrkan – Johanneksenkirkko – St. John’s Church

CARL-HENRIK FERNANDI, saxofon – saksofoni
MARKUS WARGH, orgel – urut – organ

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

ORGEL OCH SAXOFON smälter samman till något stort och tidigare ej upplevt, när Fernandi och Wargh möts musikaliskt i kyrkorummet. Djupt rotade i ursprunget, ger de nytt liv inifrån till Caesar Franck och folkkära koraler som Amazing Grace. Från det ömmaste till det mäktigaste, vemod till upprymdhet – och melodier som bär lyssnaren varsamt vidare genom en konsertupplevelse utöver det vanliga.

Carl-Henrik Fernandi är en flerfaldigt prisad klassisk saxofonist med en uttalad ambition att göra den klassiska musiken mer folklig. Hans musicerande karaktäriseras av hans personliga uttryck, sceniska närvaro, energi, integritet och artistiska framtoning med mycket värme.

Markus Wargh är domkyrkoorganist i Luleå domkyrka och turnerar internationellt som soloorganist. Hans konstnärskap bygger på en stor inlevelseförmåga, energi och virtuositet – såväl när han improviserar som när han tolkar Bach och romantikens mästare.

_____________________________________________________________________________

Urut ja saksofoni sulautuvat yhteen johonkin suureen mitä ei ole aikaisemmin koettu, kun Fernandi ja Wargh kohtaavat musiikillisesti kirkkotilassa. He antavat uuden elämän syvään juurtuneille tulkinnoille Caesar Franckista ja kansan rakastamista koraaleista kuten Amazing Grace. Herkästä mahtavimpaan, kaihosta riehakkuuteen – melodioita, jotka vievät kuulijan hellävaraisesti aikaisemmin kokemattomaan konserttielämykseen.

Carl-Henrik Fernandi on moninkertaisesti palkittu klassinen saksofonisti, jolla on ilmiselvä kunnianhimoinen pyrkimys tehdä klassista musiikkia kansantajuisemmaksi. Hänen musisoinnilleen on ominaista sen persoonallinen ilmaisu, näyttämöllinen olemus, energia, lahjomattomuus ja suurella lämmöllä tehty taiteellinen ilmaus. 

Markus Wargh toimii tuomiokirkkourkurina Luulajan tuomiokirkossa ja hän tekee kansainvälisiä kiertueita soolourkurina. Hänen taiteilijantyönsä rakentuu suurelle eläytymiselle, energialle ja virtuositeetille – kuin myös silloin kun hän improvisoi tulkitessaan Bachia ja romantiikan mestareita.

_____________________________________________________________________________