Forskning

FORSKNINGSVERKSTAD

Auditoriet – Musikhuset
82 platser

DMus Peter Peitsalo, konferencier

_____________________________________________________________________________

FREDAG 27.8.2021

_____________________________________________________________________________

10.00-10.45

Musical ability and musicians

Professor Tuire Kuusi

Professor Tuire Kuusi works as the vice dean (responsible for research and doctoral education) at the Sibelius Academy and as a professor of music research in the DocMus Doctoral School (Sibelius Academy, University of the Arts, Helsinki). Her research interests are in music-theoretical concepts and their concrete representatives in music. She has conducted research on the perception of chords and continues this as the PI in an ongoing project ”Unveiling the mystery of harmony” with PhD Iván Jimenéz. She has also carried out research on the effects of music in an individual’s life.

Professor Tuire Kuusi arbetar som prodekan vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademin med ansvar för forskning och undervisning på doktorsnivå samt som professor i musikforskning inom doktorandskolan DocMus vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademin.


10.45-11.30

Gregorian chant and wellbeing

DMus Hilkka-Liisa Vuori

Sound, mind and body resonance.  Sensorial experiences and modality in chanting.

Hilkka-Liisa Vuori’s pedagogical method is based on her teaching of Gregorian chants and BirthSounds. The sound producing is very meditative with a gentle approach to listen to one’s body, sound and space. The aim is to use natural tunings and a tender but firm intonation, which form basis for relaxation and wellbeing through resonance and listening. The tools are simple vowel sounds and Gregorian chants with their modality.

Hilkka-Liisa Vuori verkar som lärare, sångare och forskare. Hon fokuserar på medeltida musik och hon undervisar också i ljudmeditation och kroppsresonans.


14.30-16.00

OBS! Verkstaden hålls i Organo-salen

Hymnplay – Psalmspel

Sirkku Rintamäki

A Voyage of discovery into the soul of the hymn – approaches to affect-based hymnal practice

Vad är en psalm? I hurudana färger, rörelser, toner, utrymmen uppstår psalmen när den skapas tillsammans? Sirkku Rintamäki verkar som kantor och barnkörslärare och arbetar som bäst på en konstnärlig doktorsexamen i kyrkomusik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademin. Psalmspelet introduceras av Sirkku Rintamäen tillsammans med Elsa Sihvola, Mirja Ilkka, Jarmo Julkunen och Hanna Autio.


_____________________________________________________________________________

LÖRDAG 28.8.2021

_____________________________________________________________________________

10.00-10.45

A church musician at work between profane and divine

Kaija Huhtanen

The daily work of a church musician takes place in a holy context – in churches and chapels – which are dedicated to a special use. Services and ceremonies, like funerals and weddings, constitute the regular working days of church musicians. What does a professional church musician personally regard as holy and divine? Does he/she find divine elements also in music? How does he/she avoid routine in the daily work? Is there any connection between professional growth and the growing understanding about holiness? 

Vad anser en professionell kyrkomusiker personligen vara heligt och gudomligt? Finner han/hon gudomliga element även i musiken? Hur undviker han/hon slentrian i det dagliga arbetet? Finns det någon koppling mellan professionell tillväxt och en ökande förståelse för det heliga?


10.45-11.30

Identiteettinä kanttori – Kantorns yrkesidentitet

Anna Helenius

Hurudan är kantorns yrkesidentitet? Föredraget baserar sig på en forskning som på basen av ett intervjumaterial granskar drag i yrkesidentiteten hos tio kantorer. Uppmärksamhet fästs vid bl a kunnande, engagemang, värderingar och motivation samt vid kontexten för kantorers yrkesidentitet, församlingens driftsmiljö.


14.00-15.00

“The Hymns of My Life”

Riitta Jukkola

“The Hymns of My Life” – The meaning of hymns in the course of life

I look at the significance of hymns in the lives of informants who find hymns important to themselves. The framework of the study is phenomenology and the method of data collection is open interviews. In the presentation I will focus on describing the research process and preliminary results. Riitta has a Master of Music degree from the Uniarts Helsinki’s Sibelius Academy Church Music Degree Program. 

Riitta Jukkola har avlagt musikmagister-examen vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademin inom ramen för utbildningsprogrammet för kyrkomusik. Hon berättar i verkstaden om hennes forskning kring psalmernas betydelse för personer som anser dem viktiga för dem personligen.


15.00-16.00

Vär(l)den och det lokala i musicerande i kyrkan – exempel från Namibia

Jan Hellberg

“The Hymns of My Life” – The meaning of hymns in the course of life

Genom videoinspelningar och intervjumaterial tar vi del av hur medlemmar i Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Namibia söker egna musikaliska uttryck i sin lokala del av den världsvida kyrkan.  Jan är musikpedagog, arrangör-kompositör, musiker i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och doktorand i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Han är särskilt intresserad av musiketnologisk forskning om det musicerande som människor utövar i kristna kyrkor i olika kulturella omgivningar.


Klicka på bilden ovan för att bläddra i forskningsbroschyren


Sibelius-Akademin

Vi tackar konstuniversitetets Sibelius-Akademin för ett gott samarbete