Tutkimus

TUTKIMUSTYÖPAJA

Auditori – Musiikkitalo
82 paikkaa

DMus Peter Peitsalo, juontaja

_____________________________________________________________________________

PERJANTAI 27.8.2021

_____________________________________________________________________________

10.00-10.45

Musical ability and musicians

Professor Tuire Kuusi

Professor Tuire Kuusi works as the vice dean (responsible for research and doctoral education) at the Sibelius Academy and as a professor of music research in the DocMus Doctoral School (Sibelius Academy, University of the Arts, Helsinki). Her research interests are in music-theoretical concepts and their concrete representatives in music. She has conducted research on the perception of chords and continues this as the PI in an ongoing project ”Unveiling the mystery of harmony” with PhD Iván Jimenéz. She has also carried out research on the effects of music in an individual’s life.

Professori Tuire Kuusi toimii Taideyliopiston Sibelius-Akatemian varadekaanina (vastuualueenaan tutkimus ja tohtorikoulutus) ja professorina Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa.


10.45-11.30

Gregorian chant and wellbeing

DMus Hilkka-Liisa Vuori

Sound, mind and body resonance.  Sensorial experiences and modality in chanting.

Hilkka-Liisa Vuori’s pedagogical method is based on her teaching of Gregorian chants and BirthSounds. The sound producing is very meditative with a gentle approach to listen to one’s body, sound and space. The aim is to use natural tunings and a tender but firm intonation, which form basis for relaxation and wellbeing through resonance and listening. The tools are simple vowel sounds and Gregorian chants with their modality.

Hilkka-Liisa Vuori on erikoistunut gregoriaaniseen lauluun kiinnostuksen kohteenaan erityisesti modaalisuus, kehoresonanssi, äänimeditaatio ja hyvinvointi soinnin kautta. Vuori toimii aktiivisesti opettajana ja tutkijana sekä esiintyvänä taiteilijana lauluyhtyeessä Vox Silentii.


14.30-16.00

HUOM! Työpaja pidetään Organo-salissa

Hymnplay – Virsileikki

Sirkku Rintamäki

A Voyage of discovery into the soul of the hymn – approaches to affect-based hymnal practice

Mikä on virsi? Millaisina väreinä, liikkeenä, sävelinä, tilana virsi syntyy, kun se luodaan yhdessä? Virsileikki on workshopin ja sitä seuraavan konsertin kokonaisuus. Virsileikkiin johdattelevat Sirkku Rintamäen kanssa Elsa Sihvola, Mirja Ilkka, Jarmo Julkunen sekä Hanna Autio. 

Sirkku valmistelee kirkkomusiikin taiteellista tohtorintutkintoa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa aiheenaan “Löytöretki virren sieluun – näkökulmia virren affektinmukaiseen toteuttamiseen”. Sirkku on myös säveltänyt uusia virsiä, joita hän kutsuu villivirsiksi.


_____________________________________________________________________________

LAUANTAI 28.8.2021

_____________________________________________________________________________

10.00-10.45

A church musician at work between profane and divine

Kaija Huhtanen

The daily work of a church musician takes place in a holy context – in churches and chapels – which are dedicated to a special use. Services and ceremonies, like funerals and weddings, constitute the regular working days of church musicians. What does a professional church musician personally regard as holy and divine? Does he/she find divine elements also in music? How does he/she avoid routine in the daily work? Is there any connection between professional growth and the growing understanding about holiness? 

Kirkon musiikin ammattilainen työskentelee pyhän ammattilaisena ympäristöissä, jotka on pyhitetty tietynlaiseen käyttöön.  Hänellä on kuitenkin myös henkilökohtainen suhde pyhään. Millainen on pyhän ja rutiinin suhde; entä onko ammatillisen kasvun ja pyhän välillä jokin kytkös?


10.45-11.30

Identiteettinä kanttori

Anna Helenius

Millainen on kanttorin ammatillinen identiteetti? Esitelmä perustuu väitöstutkimukseen, joka tarkastelee kymmenen kanttorin haastatteluaineistoon perustuen ammatillisen identiteetin piirteitä. Huomion kohteena ovat mm. osaaminen, sitoumukset, arvot ja motivaatio sekä kanttorin ammatillisen identiteettineuvottelun konteksti, seurakunnan toimintaympäristö. 


14.00-15.00

“The Hymns of My Life”

Riitta Jukkola

“The Hymns of My Life” – The meaning of hymns in the course of life

I look at the significance of hymns in the lives of informants who find hymns important to themselves. The framework of the study is phenomenology and the method of data collection is open interviews. In the presentation I will focus on describing the research process and preliminary results. Riitta has a Master of Music degree from the Uniarts Helsinki’s Sibelius Academy Church Music Degree Program. 

Riitta Jukkola on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin koulutusohjelmassa. 


15.00-16.00

Vär(l)den och det lokala i musicerande i kyrkan – exempel från Namibia

Jan Hellberg

“The Hymns of My Life” – The meaning of hymns in the course of life

Videotallenteiden ja haastattelumateriaalin kautta koemme, miten Namibian Evankelis-Luterilaisen Kirkon jäsenet etsivät omia musiikillisia ilmaisuja heidän paikallisessa osassaan maailmanlaajuisesta kirkosta.


Klikkaamalla kuvaa voit selata tutkimusesitettä


Kiitämme taideyliopiston Sibelius-Akatemiaa hyvästä yhteistyöstä