Työryhmä

Pia Bengts, puheenjohtaja, Pohjoismaisen Kirkkomusiikkineuvoston presidentti

Niels Burgmann, puheenjohtaja, Kyrkomusikerföreningen i Finland

Timo Kiiskinen, professori, kirkommusiikiosaston johtaja, Sibelius-Akatemia

Anna Pulli-Huomo, tuomiokirkkourkuri, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta

Minna Raassina, puheenjohtaja, Suomen Kanttori-urkuriliitto

Hanna Remes, hiippakuntasihteeri, Helsingin hiippakunta

Annukka Ruusula, asiantuntija, Suomen Kanttori-urkuriliitto

Teija Tuukkanen, asiantuntija, Kirkkohallitus

Timo Vikman, puheenjohtaja, Suomen kirkkomusiikkiliitto

Håkan Wikman, projektikoordinaattori