Ensemble

LUNCHMUSIK –
LOUNASMUSIIKKI –
LUNCH MUSIC

FREDAG – PERJANTAI – FRIDAY 11.9.2020

12.00

Gamla kyrkan – Vanha kirkko – The Old Church

ENSEMBLE MUNKKIVUORI
Senni Valtonen
Harri Kerko
Atte Tenkanen

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

Ensemble Munkkivuori grundades i augusti 2014 och den har sitt säte i Munksnäs i Helsingfors. Gruppens målsättning är att studera och utveckla mässans liturgiska vändningar och dramaturgiska möjligheter. Ensemblen är grundad utgående ifrån medlemmarnas personliga intresse för genomförande av liturgi. Man strävar till att utveckla liturgin genom egna erfarenheter och med att samla in respons. Tack vare gruppens framträdanden uppstår nytt musikmaterial eftersom ensemblens medlemmar kontinuerligt komponerar och framför liturgisk musik för framträdandena. Det här gör att församlingarna kan få nya idéer för sin egna verksamhet, kanske just utgående ifrån de koncept som Ensemble Munkkivuori förmedlar.

_____________________________________________________________________________

Liturginen Ensemble Munkkivuori on perustettu elokuussa 2014. Sen pääpaikka on Munkkivuoren seurakunta Helsingissä. Yhtyeen päämäärä on tutkia ja kehittää messun liturgisia käytänteitä ja dramaturgisia mahdollisuuksia. Motivaatio yhtyeen perustamiseen on syntynyt jäsenten henkilökohtaisesta kiinnostuksesta liturgian toteutukseen. Liturginen Ensemble Munkkivuori -yhtye pyrkii kehittämään liturgiaa omien kokemusten kautta ja kyselemällä palautetta. Toimitusten myötä kertyy myös musiikillista materiaalia, koska yhtyeen jäsenet säveltävät ja sovittavat liturgista musiikkia. Samalla seurakunnat voivat saada kokemuksista ideoita omaan käyttöönsä.