Ensemble

BINGEN & BIRGITTA

FREDAG – PERJANTAI – FRIDAY 11.9.2020

19.00

Sveaborgs kyrka – Suomenlinnan kirkko – The Suomenlinna Church

VOX SILENTII
Hilkka-Liisa Vuori, sång – laulu – song
Johanna Korhonen, sång – laulu – song

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

Vox Silentii är en duo som fokuserar på framförandet av musik från medeltiden. Duon består av Hilkka-Liisa Vuori och Johanna Korhonen och de har sjungit tillsammans sedan år 1992. Ensemblens sångteknik är starkt kopplad till det kyrkorum i vilket ensemblen sjunger. Det här ger åhöraren ett tillfälle att höra övertoner som svaga, flöjtliknande ljud i melodin och även den specifika kyrkans egna klanger. Ensemblen har sedan grundandet år 1992 spelat in 14 skivor, den senaste släpptes hösten 2019 med titeln Creatio – Meditative Hildegard von Bingen.

Vox Silentii on duo, joka on keskittynyt esityksissään keskiajan musiikkiin. Duon muodostavat Hilkka-Liisa Vuori ja Johanna Korhonen ja he ovat laulaneet yhdessä jo vuodesta 1992. Yhtyeen laulutekniikka on vahvasti kytketty siihen kirkkotilaan missä se kulloinkin laulaa. Tämä antaa kuulijalle mahdollisuuden kuulla yläsävelet kuin hentoina, huilumaisina ääninä melodiassa ja myös kirkon oman erityissoinnin. Yhtye on perustamisvuodestaan 1992 julkaissut 14 levyä, viimeisimmän syksyllä 2019 nimellä Creatio – Meditative Hildegard von Bingen.

_____________________________________________________________________________