Ensemble

NATIONELL KONSERT – KANSALLINEN KONSERTTI –
NATIONAL CONCERT

FREDAG – PERJANTAI – FRIDAY 11.9.2020

13.00

Helsingfors domkyrka – Helsingin tuomiokirkko – Helsinki Cathedral

SCHOLA GOTHIA
Ulrike Heider
Helene Stensgård Larsson
Sabina Nilsson
Yvonne Carlsson

fritt inträde – vapaa pääsy – free admission

_____________________________________________________________________________

PROGRAM – OHJELMA – PROGRAMME

Under construction

_____________________________________________________________________________

Schola Gothia är en professionell vokalkvartett med en unik framförandepraxis av musik från tidig medeltid. Gruppen bildades 1999 och har sedan dess verkat professionellt på en internationell spelplan med Göteborg som sin bas. Gruppens ledare Ulrike Heider är utbildad i Holland där hon bl.a. genomgått en flerårig utbildning i medeltida ensemblesång. De övriga tre medlemmarna är Helene Stensgård Larsson, Sabina Nilsson och Yvonne Carlsson, som alla är utbildade vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. I sitt musicerande levandegör Schola Gothia musiken ur klostermanuskript från 900-1400-talet. Repertoaren består av gregoriansk och tidig flerstämmig musik. Gruppen använder i möjligaste mån originalnotation, där de vackra handskrivna noterna gestaltar en i det stora helt oupptäckt rikedom av melodier. Schola Gothia använder sig ofta av ett gemensamt notställ, vilket är till stor hjälp då den enstämmiga musiken ställer höga krav på vokal samstämmighet och intonation. Det underlättar gemensam frasering även i den flerstämmiga musiken, med alla dess ofta kärva dissonanser och tomma intervall.

_____________________________________________________________________________

Schola Gothia on ammattilaisten laulukvartetti, jonka esityskäytäntönä on ainutlaatuinen varhaiskeskiajalta peräisin oleva musiikki. Ryhmä muotoutui vuonna 1999 ja on siitä lähtien vaikuttanut ammattimaisesti kansainvälisellä areenalla pitäen kotipaikkanaan Göteborgia. Ryhmän johtaja Ulrike Heider on opiskellut Hollannissa, jossa hän on mm. saanut monivuotisen keskiaikaisen yhtyelaulukoulutuksen. Muut kolme jäsentä ovat kouluttautuneet Göteborgin näyttämö- ja musiikkikorkeakoulussa. Musisoinnissaan Schola Gothia on elävöittänyt musiikkia luostarikäsikirjoituksista 900-1400-luvuilta. Sen ohjelmisto koostuu gregoriaanisesta ja varhaisesta moniäänisestä musiikista. Ryhmä käyttää, mikäli mahdollista alkuperäisnotaatiota, jossa kauniit käsinkirjoitetut nuotit kuvastavat vielä löytämättömien melodioiden rikkautta.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________